Σύσταση Οργάνωσης Παραγωγών

Η Ένωση Συνεταιρισμένων Αγροτών Κέρκυρας ενημερώνει τους Κερκυραίους ελαιοπαραγωγούς μέλη της ότι έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες σύστασης και αναγνώρισης Οργάνωσης Παραγωγών (Ο.Π.).

Σκοπός της αναγνωρισμένης Οργάνωσης Παραγωγών (Ο.Π.) είναι η υποβολή αιτήματος έγκρισης προγράμματος εργασίας τριετούς διάρκειας στο ΥΠ.Α.Α.Τ. με δραστηριότητες που θα βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την ανταγωνιστικότητα της ελαιοκαλλιέργειας και την ποιότητα της παραγωγής του ελαιολάδου.

Στόχος της Ο.Π είναι εκτός από την παραγωγή ποιοτικού και πιστοποιημένου προϊόντος (ολοκληρωμένης διαχείρισης) και η ωφέλεια των παραγωγών μελών της τόσο σε υπηρεσίες όσο και σε πάγιο εξοπλισμό.

Όσοι παραγωγοί ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα πρέπει να επικοινωνήσουν το αργότερο έως την Παρασκευή 20-10-2017 (θα τηρηθεί αυστηρά η προτεραιότητα) με την Ένωση Συνεταιρισμένων Αγροτών Κέρκυρας στο τμήμα των αρμόδιων γεωπόνων όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τηλέφωνα επικοινωνίας

  • 2661044211
  • 2661044213-14 εσωτ. 1