Τεχνικές οδηγίες και πληροφορίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Τεχνικός διαχειριστής και υπεύθυνος για την ομαλή τεχνική ροή της διαδικασίας ορίζεται ο κ. Ευάγγελος-Ορφέας Αθανασίου, ο οποίος θα παρέχει τεχνική βοήθεια πριν και κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. Για τεχνικές απορίες επικοινωνήστε στο zoom@easkerk.gr ή μέσω του 2661044211, 48 ώρες μέχρι και 5 λεπτά πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης.

Για τη συμμετοχή στη ΓΣ μέσω ZOOM απαιτούνται:

 • Ηλεκτρονικός υπολογιστής (σταθερός ή φορητός), ή tablet ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone,
 • webcamera,
 • μικρόφωνο και ηχεία ή ακουστικά,
 • πρόσβαση στο διαδίκτυο, με ικανοποιητική ταχύτητα,
 • η εφαρμογή ΖΟΟΜ
  Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή από το παρακάτω link
  https://zoom.us/download επιλογή
  Zoom Client for meetings (Windows)
  ZOOM Cloud Meetings (PlayStore-Android)
  ZOOM Cloud Meetings (AppStore-iOS),
 • ειδικότερα για την είσοδο και συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη θα χρειαστεί μέχρι και 5 λεπτά πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης να επικοινωνήσετε με την ΕΣΑΚ (τηλ. 2661044211 ή email: zoom@easkerk.gr – Θέμα: ΓΣ-ΕΣΑΚ, μήνυμα: Ονοματεπώνυμο και τηλ. επικοινωνίας), για να γίνει ταυτοποίηση του μέλους και να σας αποσταλούν οι κωδικοί πρόσβασης στη Συνέλευση.

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να εισέλθουν στην πλατφόρμα με το ονοματεπώνυμό τους για να μπορεί ο διαχειριστής να ταυτοποιήσει και να εγκρίνει τη συμμετοχή τους.

Με σκοπό τη τήρηση πρακτικών, η ΓΣ θα καταγραφεί.

Οδηγίες σχετικά με τη ροή της ΓΣ (π.χ. χρήση μικροφώνου, υποβολή ερωτήσεων) θα ανακοινωθούν κατά την έναρξη της διαδικασίας, επίσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας, www.easkerk.gr.