Πρόληψη Τοπογράφου

Η Ένωση Συνεταιρισμένων Αγροτών Κέρκυρας προκηρύσσει την πρόληψη τοπογράφου μηχανικού με σχέση εξαρτημένης εργασίας που θα υπάγεται στο ΚΥΔ Κέρκυρας, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών που έχουν σχέση με το ΟΣΔΕ 2022.

Θα δοθεί προτεραιότητα σε Γεωπληροφορικούς πανεπιστημιακής (μεταπτυχιακό) ή τεχνολογικής εκπαίδευσης ή σε τοπογράφους μηχανικούς (ΠΕ ή ΤΕ) ή μηχανικούς με γνώσεις GIS.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αίτηση – δήλωση καθώς και όλα τα δικαιολογητικά (βιογραφικό κτλ) στο email info@easkerk.gr είτε να τα καταθέσουν στην Γραμματεία της ΕΣΑ Κέρκυρας, οδός Ιωάννου Θεοτόκη αρ. 63.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείται στα τηλέφωνα:

  • 2661044211
  • 2661044213
  • 2661044214
  • 2661023913

Τηλ. Επικοινωνίας: 2661044211
Email: info@easkerk.gr