Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΕΣ – MEΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αγαπητά μέλη,

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση Νο 16/22-12-2022 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ που συνεδρίασε κατόπιν της υπ΄ αριθ.958/16-12-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΣΑΚ, αποφάσισε την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της και για το λόγο αυτό,

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τα ταμειακώς εντάξει μέλη της ΕΣΑΚ σε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο συνεδριάσεων της Οργάνωσης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτή καθορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ον: Προσφυγές μελών κατά απόφασης διαγραφής τους από μέλη της ΕΣΑΚ.
ΘΕΜΑ 2ον: Τροποποίηση καταστατικού – εναρμόνιση με την νεότερη νομοθεσία.
ΘΕΜΑ 3ον: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και απαλλαγή ευθύνης των μελών του Δ.Σ. για το φορολογικό έτος 2021.
ΘΕΜΑ 4ον: Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία στις 17 Ιανουαρίου 2023, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την επόμενη Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης χωρίς άλλη πρόσκληση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΑΚ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΟΥΒΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 
Κατεβάστε την πρόσκληση (μορφή PDF)