Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΕΣ – MEΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αγαπητά μέλη,

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση Νο 04/02-02-2023 του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ που συνεδρίασε κατόπιν της υπ’ αριθ.84/01-02-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΣΑΚ, αποφάσισε την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της και για το λόγο αυτό,

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τα μέλη της ΕΣΑΚ σε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στην έδρα της ΕΣΑΚ, οδός Ιωάννου Θεοτόκη 63 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτή καθορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ον: Εκλογή των επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συνεταιρισμένων Αγροτών Κέρκυρας.
ΘΕΜΑ 2ον: Εκλογή των τριών (3) μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης Συνεταιρισμένων Αγροτών Κέρκυρας.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία στις 15 Φεβρουαρίου 2023, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την επόμενη Τετάρτη 22-03-2023 στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης χωρίς άλλη πρόσκληση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

  1. α) Η κάλπη θα παραμείνει ανοικτή για την εκλογή των ως άνω αξιωμάτων, την ημέρα της εκλογής, από ώρες 10:00πμ έως 13:00μμ.
  2. β) Οι δηλώσεις υποψηφιοτήτων για όλα τα παραπάνω αξιώματα θα πρέπει, να υποβληθούν εγγράφως στα γραφεία της ΕΣΑΚ έως την 12η ώρα μεσημβρινή της τρίτης ημέρας προ των εκλογών (δεν υπολογίζεται η ημέρα των εκλογών) ήτοι εν προκειμένω έως την Κυριακή 12/02/2023 και ώρα 12η μεσημβρινή. Προς τον σκοπό αυτό, εκτός των εργάσιμων ημερών, η γραμματεία της ΕΣΑΚ θα παραμείνει ανοιχτή Σάββατο 11/02/2023 και Κυριακή 12/02/2023 και από τις ώρες 09:00 έως 12:00 μεσημβρινή.
  3. γ) Τα μέλη που θα συμμετέχουν ή που θα είναι υποψήφια θα πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει.
  4. δ) Τα μέλη παρακαλούνται να φέρουν μαζί τους την Αστυνομική τους ταυτότητα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΑΚ
Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 
Κατεβάστε την πρόσκληση (μορφή PDF)