Η ΕΣΑΚ Χρησιμοποιεί Το Σύστημα SmartOliveShield Κατά Του Δάκου

H Ένωση Συνεταιρισμένων Αγροτών Κέρκυρας, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος ευφυούς φυτοπροστασίας δάκου και γλοιοσπορίου» – SmartOliveShield [ΓΓ2CL-0366793] με Κωδικό MIS: 5184431 χρησιμοποιεί το Σύστημα Υποβοήθησης Λήψης Απόφασης – Δακοκτονία για τις καταγραφές των δακοπληθυσμών και την mobile εφαρμογή field collect για καταγραφές πεδίου.

Περισσότερες πληροφορίες στο smartoliveshield.agron.gr/details/