Ενημέρωση Στους Καββαδάδες Σχετικά Με ΚΑΠ Και Προγράμματα Αγροτών

Η Ένωση Συνεταιρισμένων Αγροτών Κέρκυρας (ΚΥΔ ΚΕΡΚΥΡΑΣ), ως πιστοποιημένος φορέας του ΟΠΕΚΕΠΕ, και « Η Α(γ)ρωγή Συμβουλευτική ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» φορέας παροχής γεωργικών συμβουλών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει τους παραγωγούς ότι θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση σχετικά με την νέα ΚΑΠ και προγράμματα αγροτών στην ΑΙΘΟΥΣΑ του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΒΒΑΔΑΔΩΝ την ΤΡΙΤΗ 23-04-2024 και ώρα 07:00 μμ.

Πληροφορίες
Ιωάννου Θεοτόκη 63 (ΠΑΛΛΑΔΑ)

Τηλέφωνα
2661044211-13-14
2661023913