Ημερίδα ενημέρωσης για τη νέα ΚΑΠ

Η Ένωση Συνεταιρισμένων Αγροτών Κέρκυρας συνεργάζεται με την ΠΑΣΕΓΕΣ η οποία, στα πλαίσια του Προγράμματος «Υποστηρικτικά εργαλεία της ΚΑΠ για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών» που υλοποιείται […]

Πλήρες Κείμενο