Προκήρυξη Για Υπαλλήλους Τμήματος Επιδότησης 2019

Η Ένωση Συνεταιρισμένων Αγροτών Κέρκυρας προκηρύσσει την πρόσληψη υπαλλήλων με σχέση εξαρτημένης εργασίας που θα υπάγονται στο ΚΥΔ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών που έχουν σχέση […]

Πλήρες Κείμενο