ΕΛΓΑ 2015

Η Ένωση Συνεταιρισμένων Αγροτών Κέρκυρας  υπενθυμίζει σε όλους τους Κερκυραίους δικαιούχους επιδότησης ότι πρέπει με βάση τον Νόμο 3877/2010 να πληρώνουν κάθε χρόνο τον ΕΛ.Γ.Α που αντιστοιχεί στα αγροτεμάχια που δηλώνουν στην αίτησή τους.

Η πληρωμή μπορεί να γίνεται είτε με απευθείας κατάθεση από τον παραγωγό σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α είτε με εξουσιοδότηση στον ΕΛ.Γ.Α να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό από την επιδότηση που είναι να λάβει. Η εξουσιοδότηση κατατίθεται στο ΚΕΑ Κέρκυρας της Ένωσης Συνεταιρισμένων Αγροτών Κέρκυρας κατά την υποβολή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης.

Το οφειλόμενο ποσό του ΕΛ.Γ.Α για το 2014 για όσους δεν παρακρατήθηκε από την επιδότηση τους μπορεί να πληρωθεί μέχρι 31 Μαρτίου 2015. Εάν δεν πληρωθεί το οφειλόμενο ποσό τότε οριστικοποιείται από τον ΕΛ.Γ.Α και αποστέλλεται για βεβαίωση στην αρμόδια ΔΟΥ του οφειλέτη, με ότι αυτό συνεπάγεται.