Επιστροφή ΦΠΑ Αγροτών

Η Ένωση Συνεταιρισμένων Αγροτών Κέρκυρας  υπενθυμίζει  στους Κερκυραίους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων ότι από την Τετάρτη 03-06-2015 θα ξεκινήσει η κατάθεση των τιμολογίων πώλησης αγροτικών προϊόντων, προκειμένου να εισπράξουν την επιστροφή ΦΠΑ. Η κατάθεση γίνεται στα γραφεία της ΕΣΑΚ με ημερομηνία λήξης 30-10-2015.

Τα τιμολόγια πρέπει να είναι τα πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) και να αφορούν πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από 01-01-2014 μέχρι 31-12-2014.

Όσοι παραγωγοί έχουν τιμολόγια με φυτικά προϊόντα όπως κηπευτικά, ξύλα κ.α. πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν και φωτοτυπία των αντίστοιχων με τα τιμολόγια δελτίων αποστολής καθώς και φωτοτυπία της άδειας κοπής των ελαιοδέντρων (εάν πρόκειται για ξυλεία).

Επιπλέον απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή των τιμολογίων είναι η προσκόμιση δημοσίου εγγράφου με το ΑΦΜ τους (εκκαθαριστικό, φορολογική δήλωση ή φορολογική ενημερότητα), του δελτίου ταυτότητας τους και του βιβλιαρίου τραπέζης.

Υπενθυμίζουμε ότι δεν δικαιούνται επιστροφή ΦΠΑ όσοι τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας και άνω καθώς και όσοι δεν έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών.

Η παραλαβή θα γίνεται από της 8.30 πμ έως της 1.00 μμ.