Έκπτωση σε αγορές που κάνουν οι ελαιοπαραγωγοί που πωλούν ελαιόλαδο στην ΕΣΑΚ

Οι παραγωγοί που πωλούν ελαιόλαδο στην ΕΣΑΚ έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν εμπορεύματα από το Κατάστημα Φυτοφαρμάκων με έκπτωση 5%.

Το ύψος των αγορών με έκπτωση μπορεί να φτάσει μέχρι την αξία των τιμολογίων πώλησης ελαιολάδου στην ΕΣΑΚ, για διάστημα ενός έτους από την έκδοσή του.

Απαραίτητα θα πρέπει ο παραγωγός να προσκομίζει τα τιμολόγια πώλησης ελαιολάδου στην ΕΣΑΚ, κατά την αγορά των εμπορευμάτων από το Κατάστημα Φυτοφαρμάκων.