Προσφορά για την Αγορά Χειροπρίονου

Με την αγορά  πριονιού κλάδου (ίσιο 300 mm – πλαστική λαβή)  ΔΩΡΟ 1 ζευγάρι γάντια νιτριλίου