Αιτήσεις ΟΣΔΕ 2016

Η Ένωση Συνεταιρισμένων Αγροτών Κέρκυρας (ΚΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) για την προετοιμασία της αίτησης ΟΣΔΕ 2016 καλεί τους παραγωγούς της Κέρκυρας να προσκομίσουν στα γραφεία της Ε.Σ.Α.Κ. ή στους συνεργάτες μας των χωριών τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Εκκαθαριστικό τελευταίας φορολογικής δήλωσης (φορολογικό έτος 2014).
  • Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα σας δώσουμε.
  • Σε περίπτωση ιδιόκτητων αγροτεμαχίων το τελευταίο ηλεκτρονικό Ε9 (όχι το χειρόγραφο).
  • Σε περίπτωση αλλαγής προσωπικών στοιχείων φωτοτυπία του παραστατικού που άλλαξε (π.χ ταυτότητα, βιβλιάριο τράπεζας).

Για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή, πρέπει να περάσετε από τα γραφεία της Ε.Σ.Α.Κ.