Πώληση

Η Ένωση Συνεταιρισμένων Αγροτών Κέρκυρας εκποιεί τα κάτωθι περιουσιακά της στοιχεία:

  1. ΖΥΓΟΣ ΧΑΝΤΕ  (2.154,76 τ.μ),
  2. ΡΟΓΙΑ ΓΟΥΛΗ ΜΕΣΣΑΡΙΑ (1.829 τ.μ),
  3. ΠΕΡΙΘΕΙΑ ΑΓΡΙΛΙ ΕΛΑΙΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ,
  4. ΠΕΡΙΘΕΙΑ ΑΓΡΙΛΙ (10.871,40 τ.μ),
  5. ΜΕΣΣΑΡΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ (7.205,14 τ.μ),
  6. ΛΙΒΑΔΙ ΠΑΠΑΘΑΝΑΤΙΚΑ ΓΑΡΔΕΛΑΔΕΣ (7.888 τ.μ),
  7. ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ (1.923 τ.μ),
  8. ΚΑΜΠΟΣ ΓΑΖΑΤΙΚΩΝ Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ (5.980,45 τ.μ),
  9. ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑ (35.033 τ.μ) και
  10. ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑ (8.247 τ.μ).