ΟΣΔΕ 2018, 2η Παράταση Για Μεταβιβάσεις

Η ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, υπενθυμίζει στους Κερκυραίους αγρότες τα κάτωθι:

  • Μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ενιαίας ενίσχυσης για το 2018 για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες, πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας που ήταν η 15-06-2018, με το αναλογούν πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής.
  • Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης βασικής ενίσχυσης έτους 2018 έχει παραταθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι την Δευτέρα 02-07-2018.
  • Όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα (μισθωτή εργασία, ή ελεύθερο επάγγελμα, ή αυτοαπασχόληση) με βάση τις ρυθμίσεις του άρθρου 3 παρ.1 του νόμου 4387/16 καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές επί του εισοδήματος όταν χωρίς να συνυπολογίζονται οι ετήσιες καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές, υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των €4.923,12.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα επιδοτήσεων στα τηλέφωνα 2661023913 ή 2661044211, 44213, 44214 (εσωτερικό 4).