Προκήρυξη Για Υπαλλήλους Τμήματος Επιδότησης 2019

Η Ένωση Συνεταιρισμένων Αγροτών Κέρκυρας προκηρύσσει την πρόσληψη υπαλλήλων με σχέση εξαρτημένης εργασίας που θα υπάγονται στο ΚΥΔ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών που έχουν σχέση με το ΟΣΔΕ 2019. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τα κάτωθι απαραίτητα προσόντα:

  1. Πολύ καλή γνώση πληροφορικής (κατά προτίμηση να έχουν αντίστοιχο πιστοποιητικό).
  2. Απόφοιτοι Λυκείου.

Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη τυχόν προϋπηρεσία στο ΟΣΔΕ (Επιδοτήσεις) καθώς και η κατοχή διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση καθώς και όλα τα δικαιολογητικά (βιογραφικό κλπ) στην Γραμματεία της ΕΣΑ Κέρκυρας, οδός Ιωάννου Θεοτόκη αρ. 63 έως και την 28/02/2019 και ώρα 2.00 μ.μ..

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα:

  • 2661044211
  • 2661044213
  • 2661044214
  • 2661023913