Εχθροί και ασθένειες της ελιάς – Εγχειρίδιο παραγωγών

Εχθροί και ασθένειες της ελιάς- Εγχειρίδιο παραγωγών – Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης AGRO 2.1 & 2.2

Πρόγραμμα ΟΕΦ 2018-2021 - Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισεις AGRO 2.1&2.2 - Εγχειρίδιο παραγωγών. Εχθροί και ασθένειες της ελιάς.