Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΕΣ – MEΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αγαπητά μέλη,

Έχουμε την τιμή να Σας γνωρίσουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση Νο 01/18-02-2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ που συνεδρίασε κατόπιν της υπ΄ αριθ.71/15-02-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΣΑΚ, αποφάσισε την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της και για το λόγο αυτό,

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τα ταμειακώς εντάξει μέλη της ΕΣΑΚ σε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας ΖΟΟΜ, λόγω των ειδικών συνθηκών που οφείλονται στην πανδημία covid-19, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτή καθορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με το Άρθρο 33, παρ.2 της από 20.03.2020 ΠΝΠ, στο τέλος του παρόντος εγγράφου θα βρείτε τις αναγκαίες οδηγίες και πληροφορίες για τη συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση μέσω της τηλεδιάσκεψης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ον: Ορισμός Ορκωτών Λογιστών – Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών χρήσεων των ετών 2019 και 2020.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία στις 16 Μαρτίου 2021, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την επόμενη Τρίτη 23 Μαρτίου 2021, την ίδια ώρα εξ’αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας ΖΟΟΜ και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης χωρίς άλλη πρόσκληση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΑΚ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΟΥΒΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

Τεχνικές οδηγίες και πληροφορίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Τεχνικός διαχειριστής και υπεύθυνος για την ομαλή τεχνική ροή της διαδικασίας ορίζεται ο κ. Ευάγγελος-Ορφέας Αθανασίου, ο οποίος θα παρέχει τεχνική βοήθεια πριν και κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. Για τεχνικές απορίες επικοινωνήστε στο zoom@easkerk.gr ή μέσω του 2661044211, 48 ώρες μέχρι και 5 λεπτά πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης.

Για τη συμμετοχή στη ΓΣ μέσω ZOOM απαιτούνται:

 • Ηλεκτρονικός υπολογιστής (σταθερός ή φορητός), ή tablet ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone,
 • webcamera,
 • μικρόφωνο και ηχεία ή ακουστικά,
 • πρόσβαση στο διαδίκτυο, με ικανοποιητική ταχύτητα,
 • η εφαρμογή ΖΟΟΜ
  Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή από το παρακάτω link
  https://zoom.us/download επιλογή
  Zoom Client for meetings (Windows)
  ZOOM Cloud Meetings (PlayStore-Android)
  ZOOM Cloud Meetings (AppStore-iOS),
 • ειδικότερα για την είσοδο και συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη θα χρειαστεί μέχρι και 5 λεπτά πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης να επικοινωνήσετε με την ΕΣΑΚ (τηλ. 2661044211 ή email: zoom@easkerk.gr – Θέμα: ΓΣ-ΕΣΑΚ, μήνυμα: Ονοματεπώνυμο και τηλ. επικοινωνίας), για να γίνει ταυτοποίηση του μέλους και να σας αποσταλούν οι κωδικοί πρόσβασης στη Συνέλευση.

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να εισέλθουν στην πλατφόρμα με το ονοματεπώνυμό τους για να μπορεί ο διαχειριστής να ταυτοποιήσει και να εγκρίνει τη συμμετοχή τους.

Με σκοπό τη τήρηση πρακτικών, η ΓΣ θα καταγραφεί.

Οδηγίες σχετικά με τη ροή της ΓΣ (π.χ. χρήση μικροφώνου, υποβολή ερωτήσεων) θα ανακοινωθούν κατά την έναρξη της διαδικασίας, επίσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας, www.easkerk.gr.