Ενημέρωση Σχετικά Με Πληρωμές Από Τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ένωση Συνεταιρισμένων Αγροτών Κέρκυρας ενημερώνει τους Κερκυραίους παραγωγούς σχετικά με ανακρίβειες που ακούγονται το τελευταίο διάστημα για τις τελευταίες πληρωμές των αγροτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αρχικά να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ (2023-2027) στις επιδοτήσεις υπήρξε οριζόντια μείωση επί της βασικής ύψους 22% καθώς και η κατάργηση του «πρασινίσματος».

Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι η τελευταία πληρωμή δεν αφορά την εξόφληση της επιδότησης (η εκκαθάριση θα γίνει έως τον Ιούνιο), αλλά αφορά την πληρωμή των οικολογικών σχημάτων (προγράμματα) στα οποία είχε ενταχθεί ένα μέρος των παραγωγών. Όσοι παραγωγοί εντάχθηκαν σε αυτά τα σχήματα έλαβαν την επιδότηση ανεξάρτητα από το φορέα στον οποίον κατέθεσαν τη δήλωση του ΟΣΔΕ.

Επισημαίνουμε ότι όσοι παραγωγοί είναι ενταγμένοι στα οικολογικά σχήματα θα πρέπει να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που πρέπει να τηρούν για τους επερχόμενους εθνικούς ή κοινοτικούς ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν Όπως π.χ να διατηρούν σχέδιο κατάρτισης ΣΠΔ (σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης) από συμβεβλημένο γεωπόνο, να έχουν τιμολόγια αγοράς σπόρων φυτών εδαφοκάλυψης, να διατηρούν υποχρεωτική χρήση ψηφιακής εφαρμογής ηλεκτρονικού ημερολογίου κλπ.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχουν υπ’ όψη τους οι παραγωγοί την παραπάνω επισήμανση, κυρίως αυτή τη χρονική στιγμή που έχει τεθεί υπό επιτήρηση από τα όργανα της Ε. Ε. ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξ αιτίας του τρόπου διάθεσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων της επιδότησης.

Πληροφορίες
Ιωάννου Θεοτόκη 63 (ΠΑΛΛΑΔΑ)

Τηλέφωνα
2661044211-13-14
2661023913