Πώληση

Η Ένωση Συνεταιρισμένων Αγροτών Κέρκυρας εκποιεί τα κάτωθι περιουσιακά της στοιχεία: ΖΥΓΟΣ ΧΑΝΤΕ  (2.154,76 τ.μ), ΡΟΓΙΑ ΓΟΥΛΗ ΜΕΣΣΑΡΙΑ (1.829 τ.μ), ΠΕΡΙΘΕΙΑ ΑΓΡΙΛΙ ΕΛΑΙΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ, ΠΕΡΙΘΕΙΑ ΑΓΡΙΛΙ (10.871,40 τ.μ), ΜΕΣΣΑΡΙΑ […]

Πλήρες Κείμενο